De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Landgoed Velder de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Landgoed Velder. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.