Het is mogelijk diverse evenementen te houden op Landgoed Velder. Het evenemententerrein is ca 26 hectare groot. Omdat Velder van oorsprong een zeer nat gebied is, is het evenemententerrein gedeeltelijk gedraineerd. Er is een stroom- en waternetwerk beschikbaar, met de mogelijkheid tot afvoer op het riool. Dit alles maakt dat Landgoed Velder uitermate geschikt is voor tentoonstellingen / evenemententerrein. Vanuit het verleden waren hier al evenementen. Een van de eerste stamt al uit 1948, de land - en tuinbouw werktuigendagen. Dit evenement trok grote aantallen bezoekers, in top jaren 120.000 in drie dagen. Er werden de nieuwste ontwikkelingen op land - en tuinbouw en alsmede de nieuwste werktuigen getoond en gedemonstreerd. Verder hebben er door de jaren heen tal van andere evenementen plaatsgevonden.

Scouting, Youth for Christ, Circo Circolo, Residence, Leven met Groen,
Bloem en Tuin.

Klik hier voor een info overzicht PDF